Microsoft Office Access

Microsoft Office Access 16.0

Tạo cơ sở dữ liệu và thực hiện các hoạt động khác nhau
Người dùng đánh giá
3.7  (4,598 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
16.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft

Thu thập các dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu lớn và phát triển ứng dụng sử dụng công cụ quản lý mạnh mẽ. Tạo các báo cáo và xuất dữ liệu sang các định dạng khác.

Microsoft Office Access là một cơ sở dữ liệu có công cụ để thu và sự cảm thông có tất cả thông tin của em—anh số điện thoại, kiểm tra khách danh sách, bất cứ gì anh đang theo dõi và bảo vệ một cách thuận tiện vào, là người dẫn đường, và báo cáo của dữ liệu. Khi mà cậu có thể kết nối chấm của dữ liệu—cho dù nó tiếng, cách liên lạc, hay phát minh—anh có thể có rất nhiều thông minh hơn về cách mà cậu chạy việc của anh.
Thông tin được cập nhật vào: